PRIVACYBELEID

Algemene overzicht van gegevens

Wanneer u onze website bezoekt of een bestand ophaalt, worden de gegevens over dit proces opgeslagen in een logbestand op onze webserver. In detail kunnen de volgende gegevens worden opgeslagen: · IP-adres (indien mogelijk wordt dit anoniem overgedragen of opgeslagen)
· Domeinnaam van de website waar u vandaan kwam · Namen van opgehaalde bestanden
· Datum en tijdstip van een oproep · Naam van uw internetprovider
· Naast het besturingssysteem en de browserversie van uw terminal, slaan we indien nodig IP-adressen op over een periode van enkele dagen. Opslag is om redenen van gegevensbeveiliging om de stabiliteit en veiligheid van ons systeem te waarborgen. De statistische analyse van geanonimiseerde gegevenssets blijft voorbehouden.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat wordt aangemaakt wanneer u een website bezoekt en in het cachegeheugen van het systeem van de gebruiker van de website wordt opgeslagen. Als de server van onze website opnieuw wordt gebeld door de gebruiker van de website, stuurt de browser van de gebruiker van de website de eerder ontvangen cookie terug naar de server. De server kan de informatie die met deze methode is verkregen, evalueren. Cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties te beheren of navigatie op een website te vergemakkelijken. Cookies zijn ook nodig om de functionaliteit van onze website operatie mogelijk te maken (als rechtsgrondslag is artikel 6, 1 helder f DSGVO geroepen om de rechtmatige belangen van de exploitant van deze website te beschermen – .. We maken gebruik van cookies alleen in overeenstemming met artikel 5. 1 verlicht een DSGVO, dat wil zeggen volgens de principes van „wettigheid, goede trouw, transparantie“). Als u het gebruik van cookies wilt voorkomen, kunt u dit doen via lokale instellingen in uw internetbrowser, zoals Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera of Safari.

Recht van toegang, recht op rectificatie, blokkering, verwijdering

Op schriftelijk verzoek zullen wij u informeren over de gegevens die door ons over u zijn opgeslagen. U hebt ook het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Het verzoek moet worden gericht aan ons adres dat wordt vermeld in de druk van de website.

Intrekking

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens en / of om uw toestemming voor de verzameling, verwerking en overdracht van uw persoonlijke gegevens met betrekking tot ons met toekomstig effect in te trekken. Gegevens voor facturerings- en boekhoudingsdoeleinden worden niet beïnvloed. Neem contact op met ons adres dat vermeld staat in de impressum van de website.

Nieuwsbrief

Wij sturen alleen nieuwsbrieven met reclame-informatie met toestemming van de ontvanger of op basis van een wettelijke toestemming. Inschrijving voor onze nieuwsbrief gebeurt via een procedure voor dubbel opt-in: u ontvangt een e-mail na uw aanmelding om uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is vereist om u als eigenaar van de e-mail te verifiëren. De registratie voor de nieuwsbrief wordt geregistreerd om de registratie te bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dit omvat de opslag van de tijden van registratie en bevestiging, evenals uw IP-adres. Evenzo worden verdere gegevens die u tijdens het abonnement op de nieuwsbrief hebt opgegeven, opgeslagen. Uw informatie behalve het e-mailadres dat we alleen gebruiken voor het personaliseren van de nieuwsbrief, inclusief uw naam. U kunt de ontvangst van de nieuwsbrief op elk gewenst moment annuleren. Een link om de nieuwsbrief te annuleren is te vinden in elke nieuwsbrief e-mail.

Contact Forms

Als u ons via het contact formulier vraagt ??uw informatie uit het aanvraagformulier met inbegrip van u aangeven waar de contactgegevens worden opgeslagen voor het verwerken van het verzoek en in het geval van follow-up vragen met ons op en verwerkt. U kunt dit op elk moment tegenspreken (herroepingsrecht). We zullen uw gegevens niet delen zonder uw toestemming.

Klachtrecht bij een toezichthoudende autoriteit

Elke betrokken onverminderd eventuele anderszins administratieve of juridische procedures, het recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van hun woonplaats, hun plaats van werk of de locatie van de vermeende overtreding, indien de betrokkene van oordeel is dat de verwerking van die betrekking hebben op hen persoonlijk Gegevens zijn in strijd met de fundamentele gegevensbeschermingsverordening van de EU (DS-GVO).

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen.

Vertrouwelijkheid van uw klanttoegang

Als u toegang hebt tot een beveiligd gebied op onze website beveiligd met een wachtwoord, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. We vragen u om het wachtwoord aan niemand te vertellen.

Links naar andere websites

Onze website / app kan van tijd tot tijd links bevatten naar websites van derden of naar andere websites van onszelf. Door een link te volgen naar een van deze sites, wijzen wij erop dat deze sites hun eigen privacybeleid hebben en dat we niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor dit beleid. Lees dit privacybeleid door voordat u persoonlijk identificeerbare informatie deelt met deze websites.

Reacties zijn

Op individuele pagina’s of berichten is er een vrijwillige commentaarfunctie voor gebruikers die hun mening willen geven over de respectieve pagina of bijdrage. De opmerking wordt vrijgegeven na een positieve beoordeling en wordt openbaar gepubliceerd op de pagina waar de opmerking is verzonden. Er is geen recht op het vrijgeven van een reactie. De commentator moet een naam geven, dit kan een pseudoniem zijn. Evenzo moet de commentator een e-mailadres opgeven. Dit is om hem te informeren over de status van zijn commentaar, vooral als hij een vraag in de opmerking heeft gesteld en wacht op een antwoord. Het e-mailadres zal niet openbaar worden getoond en zal niet worden bekendgemaakt aan derden en zal niet handmatig worden geëvalueerd. Het IP-adres van de commentator wordt alleen in anonieme vorm opgeslagen.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van de Google Maps-software van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Door deze website te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, verwerken en gebruiken van geautomatiseerde gegevens die zijn verzameld door Google en zijn agenten. Servicevoorwaarden van Google Maps. Privacybeleid van Google

Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Google AdWords

De controller heeft Google AdWords geïntegreerd op deze website. Google AdWords is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders zowel Google als Google Netwerk-zoekmachine resultaten kunnen uitvoeren. Google AdWords staat een adverteerder toe om zoekwoorden in te stellen die alleen een advertentie in de zoekresultaten van Google weergeven wanneer de zoekmachine een zoekwoordgerelateerd zoekresultaat ophaalt. In het Google Netwerk worden advertenties gedistribueerd op actuele webpagina’s met behulp van een geautomatiseerd algoritme en volgens vooraf gedefinieerde trefwoorden. De werkmaatschappij voor de diensten van Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS. Het doel van Google AdWords is om onze website te promoten door op interesses gebaseerde advertenties weer te geven op websites van derden en in de zoekresultaten van de zoekmachine van Google en door advertenties weer te geven op onze website. Als een betrokkene via een Google-advertentie op onze website arriveert, wordt een zogenaamde conversiecookie door Google opgeslagen in het informatietechnologiesysteem van Google. Welke cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie vervalt na dertig dagen en wordt niet gebruikt om het gegevenssubject te identificeren. Over de conversiecookie is, als de cookie nog niet is verlopen, nagegaan of bepaalde subpagina’s, zoals het winkelwagentje van een online winkelsysteem, op onze website zijn geopend. Met de conversiecookie kunnen zowel wij als Google begrijpen of een betrokken persoon die via een AdWords-advertentie naar onze website kwam inkomsten genereerde, dat wil zeggen een aankoop voltooide of annuleerde. De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekersstatistieken voor onze website te maken. Deze bezoekstatistieken worden vervolgens door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat aan ons is verzonden via AdWords-advertenties, om het succes of de mislukking van elke AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren , Noch ons bedrijf, noch enige andere Google AdWords-adverteerder ontvangt informatie van Google die de betrokkene zou kunnen identificeren. De conversie-cookie slaat persoonlijk identificeerbare informatie op, zoals de webpagina’s die door de betreffende persoon zijn bezocht. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgebracht naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan dergelijke persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, overdragen aan derden. De getroffen persoon kan op elk moment het instellen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie instelt op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Daarnaast kan een cookie die al is ingesteld door Google AdWords op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s. Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen op interesse gebaseerde advertenties van Google. De betrokkene uit elk van de internetbrowser gebruikt door het uit de koppeling www.google.de/settings/ads code moet bellen en daar maak je de gewenste instellingen. Aanvullende informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De controller heeft op deze website de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalyseservice. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webservice analyse detecteert, onder andere gegevens op de website die is van een persoon betrokken gekomen om een ??internet (de zogenaamde referrer), waarop sub-pagina’s van de website toegankelijk is of hoe vaak, en waarvoor verblijftijd een bodem werd waargenomen. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een ??website en een kosten-batenanalyse van internetreclame te optimaliseren. Werkmaatschappij van Google Analytics component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten. De controller gebruikt de toevoeging „_gat._anonymizeIp“ voor webanalyses via Google Analytics. Door middel van deze toevoeging, zal het IP-adres van de internetverbinding van de getroffen door Google persoon worden verminderd en anoniem, wanneer geraadpleegd op onze website uit een lidstaat van de Europese Unie of een andere partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Het doel van de Google Analytics-component is om bezoekersstromen op onze website te analyseren. Google gebruikt onder andere de verkregen gegevens en informatie om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons online rapporten samen te stellen die de activiteiten op onze websites weergeven en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website. Google Analytics gebruikt een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Welke cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door deze cookie te gebruiken, kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de pagina’s van deze website wordt geopend door de controller en een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser in het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch gestart door de respectieve Google Analytics-component Gegevens verzenden naar Google voor online analysedoeleinden. Als onderdeel van dit technische proces is Google op de hoogte van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de persoon in kwestie, die Google, onder andere, gebruiken om de herkomst van de bezoekers en klikken bij te houden, en vervolgens provisiebedragen mogelijk te maken. De cookie slaat persoonlijk identificeerbare informatie op, zoals toegangstijd, de locatie waar toegang is verkregen en de frequentie van sitebezoeken door de betrokkene. Telkens wanneer u onze website bezoekt, deze persoonlijke informatie, inclusief het IP-adres van de persoon die door de betrokken persoon wordt gebruikt Internetverbinding, verzonden naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan dergelijke persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, overdragen aan derden. De getroffen persoon kan op elk moment het instellen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Daarnaast kan een cookie die al door Google Analytics is ingesteld, op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s. Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen en te voorkomen dat de door Google Analytics gegenereerde gegevens voor het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld. De betrokkene heeft een browser add-on op de koppeling https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Downloaden en installeren. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over websitebezoeken kunnen worden verzonden naar Google Analytics. De installatie van de browser-add-on wordt door Google beschouwd als een tegenstrijdigheid. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de invoegtoepassing van de browser opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de invoegtoepassing voor de browser wordt verwijderd of uitgeschakeld door de betrokkene of een andere persoon binnen zijn of haar beheersgebied, is het mogelijk om de invoegtoepassing voor de browser opnieuw te installeren of opnieuw te activeren. Aanvullende informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/en.html worden opgehaald. Google Analytics is precies op deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ toegelicht.

YouTube-video’s

We hebben YouTube-video’s opgenomen op onze website, die zijn opgeslagen op de servers van de provider YouTube en kunnen worden afgespeeld vanaf onze website via een insluiting. Het embedden van de video’s gebeurt met de geavanceerde privacy-optie ingeschakeld. Wanneer u deze video’s afspeelt, slaat uw computer YouTube-cookies en DoubleClick-cookies op en kunnen gegevens als YouTube-operator worden overgebracht naar YouTube Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. het specifieke adres van de opgeroepen ons pagina, het systeem datum en tijd van het gesprek IP-adres en cookie: Bij het afspelen van opgeslagen op YouTube-video’s in ieder geval de volgende gegevens naar Google Inc. als YouTube exploitant en beheerder van het DoubleClick-netwerk worden verzonden over de huidige stand , ID van uw browser. Of u nu een Google-account hebt waarop u bent ingelogd of dat u geen gebruikersaccount hebt, de overdracht van deze informatie gebeurt. Als u bent aangemeld, kan Google deze informatie direct aan uw account koppelen. Als u niet aan uw profiel wilt worden toegewezen, moet u uitloggen voordat u de afspeelknop voor de video activeert. YouTube of Google Inc. slaan deze gegevens op als gebruiksprofielen en kunnen deze gebruiken voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en / of aangepast ontwerp van hun websites. Een dergelijke evaluatie gebeurt met name (zelfs voor niet-geregistreerde gebruikers) om op behoeften gebaseerde advertenties te bieden en om andere gebruikers op de hoogte te stellen van uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen en u moet worden doorverwezen naar Google als beheerder van YouTube om het uit te oefenen. Verdere informatie over het doel & amp; Omvang van het verzamelen van gegevens en de verwerking ervan door Google, gaat u naar op deze informatiepagina.

Google Fonts

Deze site gebruikt om bepaalde lettertypen van Google weer te geven. Wanneer u een pagina bezoekt, laadt uw browser deze lettertypen. Uw IP-adres inclusief de pagina (internetadres) die u hebt bezocht, wordt overgebracht naar een server van Google. Voor meer informatie over deze Google Fonts https://developers.google.com/fonts/faq code en ons privacybeleid Google https://www.google.com/policies/privacy/

Beveiliging Opmerking

Wij beveiligen onze website en andere IT-systemen van passende technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, onbevoegde toegang, onbevoegde wijziging of ongeautoriseerde distributie van uw gegevens. Volledige bescherming tegen alle gevaren is echter praktisch onmogelijk ondanks alle zorg. Omdat de volledige beveiliging van gegevens niet gegarandeerd kan worden bij de communicatie via e-mail, adviseren wij de post voor de verzending van vertrouwelijke informatie.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen, indien de wet of deze online dienst of het type van het verzamelen van gegevens veranderingen. Dit is echter alleen van toepassing op verklaringen met betrekking tot gegevensverwerking. Als een toestemming van de gebruiker nodig is of als onderdelen van het privacybeleid een regeling bevatten voor de contractuele relatie met gebruikers, vindt de wijziging van de verklaring betreffende de gegevensbescherming pas plaats na instemming van de gebruiker. Indien nodig, informeer jezelf over dit privacybeleid, vooral als je persoonlijke gegevens verstrekt.